Ongerepte-Natuur.nl

menu

Flevoland

Harderbos

6,5 km² | Natuurmonumenten

Voormalig populieren-productiebos op kleigrond dat zich razendsnel ontwikkeld tot nieuwe oernatuur

Hollandse Hout

0,4 km² | Staatsbosbeheer

Bosreservaat, Essen-Iepenbos

Houtribbos

0,2 km² | Staatsbosbeheer

Bosreservaat, Elzenrijk Essen-Iepenbos

 

Markerplassen (pdf)

circa 400 km²

Idee uit 2006 voor een tweede Oostvaardersplassen maar dan in het Markermeer. Indien dit gebied gekoppeld wordt aan de bestaande Oostvaardersplassen, het Oostvaarderswold en het Horsterwold, ontstaat op termijn een zeer rijk moeras- en plassengebied van ruim 500 vierkante kilometer op een steenworp afstand van Amsterdam

Meerdijk

0,2 km² | Staatsbosbeheer

Bosreservaat Elzen-Eikenbos

Oostvaardersplassen

60 km² | Staatsbosbeheer

Internationaal uniek en beroemd natuurgebied. Wordt mogelijk in de komende jaren uitgebreid tot een gebied van in totaal 150 km² (project OostvaardersWold)

De Stille Kern (in het Horsterwold)

3 km² | Staatsbosbeheer

Struingebied. Oerbos in spe, op rijke kleigrond

Wilgenreservaat

0,6 km² | St. Flevo-Landschap

Sinds het ontstaan van de Flevopolder in 1968 ongemoeid gelaten wilgenbos dat zich nu ontwikkeld tot Essen-Iepenbos. Bosreservaat

naar top pagina

Voetnoot

Om dit overzicht actueel te houden ontvang ik graag tips. Weet je misschien nog een wildernisgebied dat niet mag ontbreken, dan hoor ik dat graag. Ook als je van mening bent dat een bepaald natuurgebied niet in het overzicht thuis hoort; laat het weten. Ga naar contact.