Ongerepte-Natuur.nl

menu

Friesland

Balg, Schiermonnikoog

- km² | -

Zandplaat aan de oostzijde van Schiermonnikoog; ideaal gebied voor een wildernisbeleving

Berkenvallei, Terschelling

1 km² | Staatsbosbeheer

Bosreservaat, kraaihei-Berkenbos

Boschplaat, Terschelling

44 km² | Staatsbosbeheer

Kwelders en duinen. Het eiland Terschelling (110 km²) is een bijzondere plek; nergens anders in Nederland vind je op een stuk grond van deze omvang, zoveel planten en diersoorten bij elkaar. Circa 80% van het eiland is natuurgebied.

Groene strand, Ameland

0,5 km² | Staatsbosbeheer

Dynamische natuur; vorming van strand en duinen.

Heloma- Bleekerspolder

0,7 km² | It Fryske Gea

Bosreservaat, Ruigt-Elzenbos

Starnumansbos

0,6 km² | Staatsbosbeheer

Bosreservaat, westelijk deel, Eiken-Berkenbos

Vliehors, Vlieland

24 km² | Staatsbosbeheer

Grootste zandvlakte van Noord-West Europa, beslaat bijna de helft van Vlieland. Prima plek voor een wilderniservaring

Zuidwalvulkaan, Waddenzee

- | -

In de bodem van de Waddenzee, op een diepte van circa 2 km onder de vaargeul van Harlingen naar Vlieland ligt een uitgedoofde vulkaan. De vulkaan werd pas in 1970 ontdekt tijdens boringen op zoek naar gas. Hoewel de vulkaan 160 miljoen jaar geleden voor het laatst actief was, is de temperatuur op die plek nog steeds zo'n 30 graden hoger dan normaal.

naar top pagina

Voetnoot

Om dit overzicht actueel te houden ontvang ik graag tips. Weet je misschien nog een wildernisgebied dat niet mag ontbreken, dan hoor ik dat graag. Ook als je van mening bent dat een bepaald natuurgebied niet in het overzicht thuis hoort; laat het weten. Ga naar contact.