Ongerepte-Natuur.nl

menu

Dieren in de wildernis

Ook Nederland heeft een 'Big Five'

De Nederlandse wildernis is in potentie heel spectaculair (zie ook Toekomstvisie). De 'Big Five' van Nederland doet niet onder voor die van Afrika met aansprekende diersoorten als edelhert, eland, bruine beer, wisent en wolf. Ook de natuur van de Noordzee, kan straks weer leefruimte bieden aan diverse soorten haaien en walvissen.

Bever

De laatste bever werd in 1825 door een visser gedood op de IJssel bij Zalk. In 1988 zijn in de Biesbosch weer bevers uitgezet. Intussen komen ze in bijna het gehele rivierengebied weer voor en ook in Noord-Nederland.

Bruine beer

Foto © Edwin Kats, edwinkatsphotography.com

De bruine beer kwam zeker tot in de 11e eeuw voor in ons land maar het is onduidelijk wanneer de bruine beer voor het laatst gezien is in onze streken; mogelijk nog tot in de 14e eeuw. Kan de bruine beer weer terugkeren in onze natuur? Lees het pleidooi in Trouw (2007) en in NRC (2013) om de bruine beer weer een kans te geven. Mensen zijn vaak bang voor beren. Bijgaand filmpje uit Zweden laat zien wat je moet doen als je op een bruine beer met jong stuit; zie ook Pas op!

Edelhert

Foto © Edwin Bax, laagwater.com

Na Gelderland (Veluwe), Flevoland (Oostvaardersplassen) en sinds 2017 ook in Noord-Brabant (Groene Woud) zal het edelhert over niet al te lange tijd mogelijk ook weer in in delen van Limburg en Utrecht te bewonderen zijn. Het edelhert is één van de grootste landzoogdieren van Nederland.

Eland

Door een in het jaar 1025 verleende Drentse jachtvergunning weten we dat de eland tot in de 11e eeuw in Nederland voorkwam. De eland, die ongeveer net zo groot is als een paard, zal niet makkelijk kunnen terugkeren. De dichtsbijzijnde dieren leven in het oostelijk deel van Duitsland maar ze rukken geleidelijk op naar het westen. Er zijn plannen in de maak om in een afgeschermd deel van de Biesbosch, een vijf- of zestal dieren te herintroduceren.

Europese lynx

Foto © Simon van Rotterdam, svr-natuurfotografie.nl

De lynx heeft vanuit België, waar de soort sinds de jaren negentig van de vorige eeuw weer voorkomt, de provincie Limburg al enkele keren verkend.

Grote weerschijnvlinder

De grote weerschijnvlinder is een grote, opvallende maar zeldzame vlinder. De mannetjes hebben een prachtig blauwe weerschijn op hun vleugels. De vlinder leeft in oude, open loof- of wilgenbossen en voedt zich met mineralen uit modder, kadavers (!) en uitwerpselen. De vlinder komt met name voor in het oosten en het zuiden van het land.

Heckrund

Hoewel het oerrund is uitgestorven is het teruggefokte heckrund een geschikte plaatsvervanger. Omdat het heckrund geen mensen dult die te dicht bijkomen worden in de meeste wildernisgebieden Schotse Hooglanders, Galloways of Rode Geuzen ingezet. Deze taaie runderrassen kunnen zich zich ook prima redden in de wilde natuur. Neemt niet weg dat het ook wilde dieren zijn; zie Pas op!

Konik

Foto © Pim Julsing

De konik is de meest naaste verwant van het uitgestorven oerpaard. In de Franse Jura leeft een kudde in een gebied waar ook wolven leven; als de kudde daar weet stand te houden is er in feite sprake van een succesvolle 'rewilding' van de konik. Struinen in een gebied waar wilde paarden kuddes rondlopen kan overigens prima; zie Pas op!

Kraanvogel

Foto © Johannes Klapwijk, johannesklapwijk.com

De statige kraanvogel is een opvallende verschijning door zijn luide trompet-roep en baltsgedrag ('dansende kraanvogels'). Het is een grote maar schuwe vogel die leeft in grote en afgelegen natuurgebieden. Na een afwezigheid van drie eeuwen broedt de kraanvogel sinds 2001 weer in Nederland in het Fochteloërveen. Sinds 2011 broedt de kraanvogel ook in het Dwingelderveld.

Middelste bonte specht

Een spechtensoort in opmars is de middelste bonte specht. Deze lijkt behoorlijk op de grote bonte specht, maar de baardstreep die de grote bonte wel heeft, ontbreekt. Ook heeft de middelste bonte een volledig rode kruinstreep. De middelste bonte specht houdt van oude, rijpe bossen. Hij is als het ware een levend 'keurmerk' voor natuurlijker bos.

Oehoe

Sinds 2009 is de grootste uil van Europa, de oehoe, blijvend teruggekeerd in het zuiden van Limburg en de Achterhoek. De oehoe is een liefhebber van onder meer duiven, meerkoeten, andere uilen en zelfs buizerds.

Visarend

Jaarlijks neemt de kans toe dat deze soort weer gaat broeden in één van de grote moerasgebieden van ons land. Update: momenteel (augustus 2016) broedt een paartje visarenden in de Biesbosch.

Wilde kat

De wilde kat (Felis silvestris) werd sinds 2007 enkele keren waargenomen en in 2014 zijn er voor het eerst sinds eeuwen jongen geboren in het Vijlenerbos. In 2015 is met een wildcamera een wilde kat gespot in Noord-Brabant. De Eifel en de Ardennen zijn de dichtstbijzijnde leefgebieden van deze soort en de wilde kat doet het goed daar.

Wild zwijn

Foto © Geurt Besselink

Wilde zwijnen worden als gevolg een streng jachtbeleid alleen getolereerd op de Veluwe en de Meinweg bij Roermond. Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw weten zwijnen zich echter ook te handhaven in het Rijk van Nijmegen en worden ze soms ook gezien in Noord-Brabant, Drenthe en op de Utrechtse Heuvelrug.

Wisent

Foto © Leo Linnartz, ark.eu

Sinds 2007 lopen er weer wisenten, Europese bizons, in de duinen van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Bekijk bijgaand filmpje van deze kudde wisenten. De kudde is ook van vrij dichtbij te bekijken via een Wisentenpad dat toegankelijk is buiten de vogelbroedtijd. Sinds het voorjaar van 2016 is er een kudde wisenten op de Maashorst en ook een kudde wisenten op de Veluwe (bij Kootwijk). Ook zijn er plannen voor kuddes in Drenthe (Drents-Friese Wold) en Zeeland (Slikken van de Heen).

Wolf

Foto © Sebastian Koerner, lupovision.de

Na ruim een eeuw afwezigheid is er op 7 maart 2015 een wolf vanuit Duitsland, Drenthe binnen gelopen. Ook in maart 2017 was het weer raak in Drenthe, toen een aangereden wolf werd gevonden. De laatste waarneming daarvoor van een wilde wolf in Nederland was in 1897 (Heeze, Noord-Brabant). De wolven in Duitsland doen het goed; er leven daar inmiddels circa 350 wolven (stand 2016). Bijgaand filmpje toont welpen die in 2012 zijn geboren op een militair oefenterrein in Munster, nabij Hamburg. 

Zeearend

Foto © Ruben Smit, rubensmit.nl

De zeearend broedt sinds 2006 weer in Nederland. De eerste jaren alleen in de Oostvaardersplassen maar later ook in het Lauwersmeer, Biesbosch, Zwarte Meer en het Roggebotzand. Kijk voor meer informatie over de zeearend in Nederland op de thema-site van Staatsbosbeheer.

Zwarte wouw

Foto © Michel Geven

De zwarte wouw is regelmatig te zien in Nederland als doortrekker en zo nu komt het ook tot een broedgeval, vooral vanaf 2010. Ook heeft de vogel al een paar keer succesvol in het Duitse deel van de Gelderse Poort (bij Nijmegen) gebroed. De zwarte wouw leeft van kadavers maar daarnaast ook van kleine zoogdieren, vogels en vis. De roofvogel is te herkennen aan zijn gevorkte staart.

naar top pagina