Ongerepte-Natuur.nl

menu

Dieren in de zee

Blauwvintonijn

De blauwvintonijn was tot in de jaren zestig van de vorige eeuw een van de grootste jagers van de Noordzee. De soort heeft wereldwijd te lijden van de overbevissing. Er zijn echter hoopvolle tekenen dat de blauwvintonijn op eigen kracht kan terugkeren mits de natuur in de Noordzee zich kan herstellen. Zo spoelde er in oktober 2013 een tonijn aan in Noordwijk en twee weken later nog een op het strand van Ritthem in Zeeland.

Bruinvis

Met de kleinste walvis van de Noordzee, de bruinvis, gaat het weer beter. Het is de meest voorkomende walvisachtige van de Noordzee. Bijgaand filmpje toont een groep bruinvissen in het Marsdiep bij Den Helder.

Bultrug

Bultruggen ('humpback whale') laten zich steeds vaker zien. Bekijk op de site van RTV-NH het item over de bultrug bij Den Helder die in 2007 veel bekijks trok. NB: er staan op die webpagina twee items; het filmpje linksonder is het mooist. Hierbij nog drie andere filmpjes van een bultrug bij Texel (2009), een speelse bultrug bij Rotterdam (2012) en bij het strand van Castricum (2017).

 

 

Dodemansduim

De dodemansduim is een inheemse koraalsoort. Het is een zacht koraal en groeit op een harde ondergrond. Dodemansduim komt in de Oosterschelde vrij algemeen voor, maar is in andere Nederlandse kustwateren zeldzaam. In de Noordzee komt deze koraalsoort slechts plaatselijk voor.

Dwergvinvis

De dwergvinvis wordt vaker gezien in de Noordzee. Bekijk bijgaand filmpje van zeilers op de Noordzee die een ontmoeting hebben met dwergvinvis op de Noordzee (tip: geluid iets harder zetten!). De opvarenden van de zeilboot gaan hoorbaar uit hun dak wanneer de walvis uit het water springt. Daaronder een filmpje van een dwergvinvis op de Klaverbank, een beoogd zeereservaat in de Noordzee.

 

Haringhaai

De haringhaai of neushaai (Lamna nasus) is verwant aan de beruchte witte haai en duikt af en toe op in de Noordzee. De haringhaai is door overbevissing een kwetsbare soort geworden en staat op de Rode Lijst van de IUCN (International Union for Conservation of Nature). Bijgaand twee filmpjes van een haringhaai (Engels: 'porbeagle') die gezien werd in het Engelse deel van de Noordzee.

 

Noordkromp

In 2006 is bij IJsland een noordkromp opgevist die werd geschat op 405 a 410 jaar oud. Bij een nader onderzoek in 2013 bleek deze noordkromp 507 jaar oud. De noordkromp is daarmee het oudste levende dier dat ooit op de planeet aarde is gevonden! Helaas bereiken deze grote schelpdieren (tot 12 centimeter) tegenwoordig zelden meer deze leeftijd als gevolg van de schadelijke boomkorvisserij.

Orka

Foto © Melvin Redeker, indenoordzee.nl

Orka's leven in groepen van twee tot wel 90 dieren. De orka wordt regelmatig gezien in het noordelijk deel van de Noordzee, in het zuidelijk deel zijn ze een stuk zeldzamer. In april 2011 werd vanaf de veerboot Hoek van Holland-Harwich nog een groep van vier orka's gezien. Bijgaand filmpje is gemaakt door inspirator Melvin Redeker. Hij hoorde van makreelvissers dat ze ieder jaar orka's in de Noordzee zien. Hij monsterde aan om het met eigen ogen te aanschouwen.

Reuzenhaai

Ter geruststelling; deze grote haai eet alleen plankton. Bijgaand twee filmpje; een filmpje van IMARES-Wageningen laat een reuzenhaai zien die toevallig gespot werd tijdens het inspecteren van een pijpleiding op de Noordzeebodem (december 2006). Daaronder een filmpje uit 2015 van een reuzenhaai die gezien werd vanaf een boorplatform, 55 kilometer ten noorden van Terschelling.

 

Tuimelaar

Ook de bekende dolfijnsoort, de tuimelaar ('Flipper'), wordt weer vaker gezien. In de jaren dertig van de vorige eeuw zwom in het Marsdiep bij Den Helder dagelijks nog een groep van 20 tot 30 tuimelaars. De groep verdween na het afsluiten van de Zuiderzee in 1932. In 2004 werd voor de Noord-Hollandse kust een groep van meer dan 100 tuimelaars gezien. Na 2004 worden tuimelaars zo nu dan gezien in de Oosterschelde. Bijgaand filmpje uit 2014 is van een groep die opdook voor de kust van Zeeland.

Vleet

De vleet is de grootste rog van de Noordzee die wel 3 meter lang kan worden. De vleet is zeldzaam geworden, mede als gevolg van de schadelijke boomkorvisserij in de Noordzee; netten met zware kettingen worden hierbij over de zeebodem gesleept.

Witsnuitdolfijn

De witsnuitdolfijn is de meest algemene dolfijnensoort van de Noordzee. In tegenstelling tot de bruinvis wordt de witsnuitdolfijn maar zelden vanaf de kust gezien. Bijgaand filmpje van een groep witsnuitdolfijnen is gemaakt op de Doggersbank, een gebied waar mogelijk in de toekomst een zeereservaat wordt ingesteld.

naar top pagina