Ongerepte-Natuur.nl

menu

Zeeland

Goudplaat

0,4 km² | Staatsbosbeheer

Stukje nieuwe wildernis met grote grazers

Hooge Platen

18 km² | Het Zeeuwse Landschap

Een natuurlijk slikken en platen gebied. Een grote zandplaat, de Bol, blijft bij hoogwater droog. Belangrijke vogelmagneet in de Westerschelde (zie ook Westerschelde)

Meeuwenduinen

- km² | Staatsbosbeheer

Dynamisch duingebied op Schouwen-Duiveland waar de natuur weer vrij spel heeft. In de periode 15 maart - 15 juli niet toegankelijk

Slikken van de Heen

7,5 km² | Het Zeeuwse Landschap en Natuurmonumenten (oostelijk deel)

Voormalige zandplaten, slikken en schorren zie zijn drooggevallen na de aanleg van de Philipsdam in 1987. Volop natuurontwikkeling

Het Verdronken Land van Saeftinghe

36 km² | Het Zeeuwse Landschap

Groots getijdengebied met slikken en schorrenlandschap

Westerschelde

- km² | Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Het Zeeuwse Landschap

Een van Europa's meest natuurlijke, open riviermondingen met vogelrijke slikken, schorren en zandplaten (zie ook Hooge Platen). Vaargeul verdieping bedreigt het gebied

naar top pagina

Voetnoot

Om dit overzicht actueel te houden ontvang ik graag tips. Weet je misschien nog een wildernisgebied dat niet mag ontbreken, dan hoor ik dat graag. Ook als je van mening bent dat een bepaald natuurgebied niet in het overzicht thuis hoort; laat het weten. Ga naar contact.