Flevoland

Flevoland

Op deze pagina vind je een overzicht van wildernisgebieden in de provincie Flevoland. Van het Harderbos tot het bosreservaat het Wilgenreservaat.
Bosreservaten in onderstaand overzicht zijn op dit handige kaartje te vinden.

Harderbos

6,5 km² | Natuurmonumenten
Voormalig populieren-productiebos op kleigrond dat zich razendsnel ontwikkelt tot nieuwe oernatuur. Nabij Harderwijk

Hollandse Hout

0,4 km² | Staatsbosbeheer
Bosreservaat, Essen-Iepenbos. Bij Lelystad

Houtribbos

0,2 km² | Staatsbosbeheer
Bosreservaat, Elzenrijk Essen-Iepenbos. Bij Lelystad

Markermeer-moeras plan (pdf) en project Marker Wadden

Het plan voor het Markermeer-moeras stamt uit 2006. Het gaat om een plan voor een tweede Oostvaardersplassen in het Markermeer. Het moerasgebied zou acht keer zo groot (zo’n 400 km²) worden dan de bestaande Oostvaardersplassen. Het plan is niet van de grond gekomen. Tien jaar later (2016) is een begin gemaakt met de aanleg van Marker Wadden in het Markermeer. In 2020 zal de eerste fase gereed zijn en het gebied zal dan 10 km² groot zijn. Het is echter nog onduidelijk of de Marker Wadden straks een wildernisgebied gaat worden of dat de beheerders gaan ingrijpen

Marker Wadden project

Zie Markermeer-moeras

Meerdijk

0,2 km² | Staatsbosbeheer
Bosreservaat Elzen-Eikenbos. Bij Biddinghuizen

De Stille Kern (in het Horsterwold)

3 km² | Staatsbosbeheer
Struingebied. Oerbos in spe, op rijke kleigrond ten westen van Zeewolde

Vogeleiland

? km² | Natuurmonumenten
Onbewoond eiland in het Zwarte Meer. Alleen toegankelijk met een excursie.

Wilgeneiland

? km² | St. Flevo-Landschap
Eiland bij Almere waar spontaan een wilgenbos is gegroeid.

Wilgenreservaat

0,6 km² | St. Flevo-Landschap
Sinds het ontstaan van de Flevopolder in 1968 ongemoeid gelaten wilgenbos bij Zeewolde dat zich heeft ontwikkeld tot een Essen-Iepenbos. Bosreservaat