Friesland

Friesland

Op deze pagina vind je een overzicht van wildernisgebieden in de provincie Friesland. Van zandplaat Balg op Schiermonnikoog tot de Zuidwalvulkaan bij Vlieland.
Bosreservaten in onderstaand overzicht zijn op dit handige kaartje te vinden.

Balg

zie Nationaal Park Schiermonnikoog

Berkenvallei, Terschelling

1 km² | Staatsbosbeheer
Bosreservaat, kraaihei-Berkenbos

Boschplaat, Terschelling

44 km² | Staatsbosbeheer
Kwelders en duinen. Het eiland Terschelling (110 km²) is trouwens een bijzondere plek; nergens anders in Nederland vind je op een stuk grond van deze omvang, zoveel planten en diersoorten bij elkaar. Circa 80% van het eiland is natuurgebied.

Nationaal Park Drents-Friese Wold

zie onder Drenthe

Engelsmanplaat

– km² | Staatsbosbeheer
Dynamische zandplaat in de Waddenzee. In het broedseizoen deels afgesloten

Groene strand, Ameland

0,5 km² | Staatsbosbeheer
Dynamische natuur; vorming van strand en duinen.

Heloma-Bleekerspolder

0,7 km² | It Fryske Gea
Bosreservaat in de buurt van Wolvega, Ruigt-Elzenbos

Nationaal Park Schiermonnikoog

54 km² | Natuurmonumenten
Schiermonnikoog is één van de meest wilde plekken van Nederland. Het eiland is gevormd door zee, wind en stuivend zand. Op zandplaat Balg, de Oosterkwelder en het strand zwaait de natuur de scepter en is er geen beheer. Het zijn ideale gebieden voor een wildernisbeleving. Het duingebied wordt deels begraasd door zelfredzame kuddes Exmoorpony’s en Sayaguesarunderen. Het is de bedoeling om het begrazingsgebied geleidelijk aan uit te breiden

Starnumansbos

0,6 km² | Staatsbosbeheer
Het westelijk deel van dit bos is een bosreservaat. Het ligt tussen Balk en Oudemirdum

Vliehors, Vlieland

24 km² | Staatsbosbeheer
Grootste zandvlakte van Noordwest-Europa, beslaat bijna de helft van Vlieland. Prima plek voor een wilderniservaring

Zuidwalvulkaan, Waddenzee

– | –
In de bodem van de Waddenzee, op een diepte van circa 2 kilometer onder de vaargeul van Harlingen naar Vlieland ligt een uitgedoofde vulkaan. De vulkaan werd pas in 1970 ontdekt tijdens boringen op zoek naar gas. Hoewel de vulkaan 160 miljoen jaar geleden voor het laatst actief was, is de temperatuur op die diepte nog steeds zo’n 30 graden hoger dan normaal.