Wildernis in Groningen

Wildernisgebieden in de provincie Groningen. Van het moerasgebied Leekstermeer in de Onlanden tot het onbewoonde eiland Rottumerplaat.

Leekstermeergebied, in De Onlanden

zie onder Drenthe

Lieftinghsbroek

0,2 km² | Natuurmonumenten
Oud bos ten zuiden van Vlagtwedde. Bosreservaat, vochtig Eiken-Beukenbos

Midwolderbos op het landgoed Ennemaborg

1,7 km² | Het Groninger Landschap
Struingebied. Een deel is begraasd natuurbos sinds 1981. Het gebied ligt ten westen van Midwolda

Moeraspolders

5 km² | Het Groninger Landschap
Natuurontwikkelingsgebied in voormalige polder, ten noorden van het Zuidlaardermeer

Referentiegebied in de Waddenzee

73 km² | –
Dit gebied is ingesteld om de ongestoorde ontwikkeling van de natuur in de Waddenzee te kunnen bestuderen. Het gesloten gebied, waarbinnen geen visserij, exploitaties en verstorende activiteiten mogen plaatsvinden, beslaat circa 3% van de Waddenzee. Het gebied ligt ten zuiden van Rottumeroog en Rottumerplaat

Rottumeroog

2,5 km² | Staatsbosbeheer
Onbewoond, niet toegankelijk waddeneiland. Zeer vogelrijk. Rond het eiland mag niet worden gevist. Zie ook Referentiegebied in de Waddenzee

Rottumerplaat

10 km² | Staatsbosbeheer
Onbewoond waddeneiland, ontstaan in 1833, niet toegankelijk, zeer vogelrijk. Rond het eiland mag niet worden gevist. Zie ook Referentiegebied in de Waddenzee