Grote weerschijnvlinder

De grote weerschijnvlinder is een grote, opvallende maar zeldzame vlinder. De mannetjes hebben een prachtig blauwe weerschijn op hun vleugels. De vlinder leeft in oude, open loof- of wilgenbossen en voedt zich met mineralen uit modder, kadavers (!) en uitwerpselen. De vlinder komt met name voor in het oosten en het zuiden van het land.