Grote weerschijnvlinder

Grote weerschijnvlinder

De grote weerschijnvlinder is een grote, opvallende maar zeldzame vlinder. De mannetjes hebben een prachtig blauwe weerschijn op hun vleugels. De vlinder leeft in oude, open loof- of wilgenbossen en voedt zich met mineralen uit modder, kadavers (!) en uitwerpselen. De vlinder komt met name voor in het oosten en het zuiden van het land.