Natuurbos-checker per provincie

Natuurbos-checker per provincie

Heeft het bos aan de rand van jouw wijk of dorp nu hoofddoel natuur of wordt er hout geoogst? Met de Natuurbos-checker heb je in een paar tellen uitgezocht of je te maken hebt met een bos met hoofddoel natuur (N14 of N15 bos) of met een bos voor de houtproductie (N16 bos). Let op: een bos met het hoofddoel natuur is nog geen bosreservaat. Er mag namelijk op beperkte schaal hout worden geoogst. De Natuurboschecker werkt alleen voor bossen die deel uitmaken van het beschermde Natuurnetwerk Nederland (NNN). Onder aan deze pagina vind je links naar de verschillende provincie-kaarten.

Bijna een derde van beschermde natuur is productiebos

Het meeste bos in Nederland maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het NNN bestaat uit 17 verschillende natuurtypen zoals moeras, heide en duin. Wat veel mensen echter niet weten is dat bijna een derde van het Natuurnetwerk Nederland op het land bestaat uit bossen waar nog hout wordt geoogst en waar natuur niet het hoofddoel is. Het gaat om bossen van het zogenaamde natuurtype N16 Bossen met een productiefunctie. Bossen waar natuur wel het hoofddoel is, vallen onder de natuurtypen N14 Vochtige bossen (onderverdeeld in beheertypen N14.01, N14.02 en N14.03) en N15 Droge bossen (onderverdeeld in N15.01 en N15.02).

Een bos met hoofdoel natuur is nog geen bosreservaat

Het kan voorkomen dat er op beperkte schaal nog hout gekapt wordt in bossen met het hoofddoel natuur (N14 of N15). In de beschrijving van de N14 en N15 natuurtypen bos staat hierover: ‘Op 80% van de oppervlakte wordt geen hout geoogst of is de houtoogst minder dan 20% van de bijgroei. Op de overige oppervlakte kan meer geoogst worden in het kader van omvorming naar een natuurlijker bos’. Een bos met het hoofddoel natuur is nog geen bosreservaat. Bosreservaten zijn namelijk beschermde bossen waar helemaal geen hout mag worden geoogst. De bosreservaten zijn helaas nog niet te vinden met de Natuurbos checker omdat er nog geen apart beheertype voor is aangemaakt. Hopelijk gaat BIJ12, de uitvoeringsorganisatie van de provincies, binnen de natuurtypen N14 en N15 nog aparte beheertypen toevoegen, specifiek voor bosreservaten. Tot die tijd is hier informatie te vinden over bosreservaten.

Tip: gebruik een laptop of desktop om de kaarten te bekijken. Sommige kaarten werken niet goed op een tablet of smartphone

Drenthe: open de kaart (2023)

Klik in het linkermenu op Legenda om de verschillende beheertypen te zien.

Flevoland: open de kaart

Klik rechts in beeld op LEGENDA en die klapt dan uit.

Friesland: open de kaart (2022)

De legenda verschijnt links in beeld.

Gelderland: open de kaart

Zet een vinkje bij Beheergebied 2024 en zoom in op de kaart.

Groningen: open de kaart (2023)

Klik bovenaan op de pagina in de donkerblauwe balk op het symbool met de drie streepjes en de legenda klapt uit.

Limburg: open de kaart

Rechts in beeld staat een menu. Zet een vinkje bij Natuur. Klik op het blauwe driehoekje en en een menu klapt uit. Laat alleen een vinkje aan staan bij Natuurbeheerplan 2024 en klik daarna rechtsboven op Legenda.

Noord-Brabant: open de kaart (2024)

De legenda verschijnt links in beeld.

Noord-Holland: open de kaart

Kaart werkt niet goed; legenda wordt niet getoond.

Overijssel: open de kaart

Rechts in beeld staat een menu. Klik op het blauwe driehoekje bij Landelijk gebied. Klik vervolgens op blauwe driehoekje bij Beleid. Klik vervolgens op blauwe driehoekje bij Natuurbeheerplannen. Klik vervolgens op blauwe driehoekje bij Natuurbeheerplan 2023 en vink vervolgens de Beheertypenkaart aan en daarna op Legenda rechtsboven. Linksboven in beeld staat een icoontje met een vergrootglas en daarmee kun je ook op adres zoeken.

Utrecht: open de kaart

Klik in het linkermenu op legenda en deze klapt dan uit.

Zeeland: open de kaart

Kaart werk niet; beheertypen worden niet getoond.

Zuid-Holland: open de kaart (2024)

Zet een vinkje voor Natuurbeheerplan 2024. Klik nu op het woord Natuurbeheerplan 2024. Zet een vinkje voor Kaart 1 Beheertypenkaart en klik op het kleine grijze driehoekje en de legenda klapt uit.

Heb je tips voor verbeteringen van de Natuurbos-checker? Laat het weten; ga naar contact.