Natuursnelwegen

Natuursnelwegen

PERSBERICHT

Utrecht, 19 oktober 2012

Nederlands grootste website over wilde natuur, Ongerepte-Natuur.nl, roept de onderhandelaars van de nieuwe coalitie op om een begin te maken met de realisatie van een extra robuust landelijk natuursnelwegennet. De Nederlandse natuur is sterk versnipperd door snelwegen, spoorlijnen en uitgestrekte landbouwgebieden. Hoewel het vorige kabinet de plannen voor de twaalf robuuste ecologische verbindingszones heeft geschrapt kunnen juist deze plannen, voor extra brede natuursnelwegen, de achteruitgang van de natuur stoppen. Ongerepte-Natuur.nl wil dat de centrale schakel van dit geplande landelijke natuursnelwegennet, de relatief goedkope ‘Veluweroute’, als eerste wordt gerealiseerd.

De Veluweroute is een plan om de grootste natuurgebieden in het midden van ons land; de Oostvaardersplassen, de Veluwe en de Gelderse Poort, weer met elkaar te verbinden. Via het Duitse Reichswald kan deze Veluweroute vervolgens aansluiten op het Europese netwerk van grote natuurgebieden. De Veluweroute is volgens Ongerepte-Natuur.nl vrij makkelijk te realiseren omdat inmiddels de natuurbruggen en ecoducten op en rond de Veluwe klaar of in aanbouw zijn. Daarnaast liggen de bestaande natuurgebieden van de Veluweroute relatief dicht bij elkaar waardoor er naar verhouding weinig landbouwgrond aangekocht hoeft te worden om de los van elkaar liggende natuurgebieden aan elkaar te knopen.

Ongerepte-Natuur.nl benadrukt dat op termijn een landelijk dekkend natuursnelwegennet cruciaal is voor het voortbestaan van de natuur in Nederland. “Voor de mens ligt er inmiddels al bijna 2.400 kilometer autosnelweg in Nederland dus het is prima te verdedigen dat die twaalf robuuste natuurverbindingen eveneens worden gerealiseerd. Ook grotere wilde dieren in de Nederlandse natuur zoals herten, wilde zwijnen en konikpaarden moeten kunnen gaan en staan waar ze willen”. Via natuursnelwegen, in feite één kilometer brede, robuuste natuurstroken, kunnen dergelijke grote en vaak schuwe dieren op zoek naar voedsel of een partner in andere natuurgebieden. “Op termijn zal hiervoor in totaal 27.000 hectare landbouwgrond moeten worden aangekocht en worden teruggegeven aan de natuur. Dat lijkt veel maar het is circa 1 % van de totale oppervlak aan landbouwgrond in Nederland. Met die 1 % zeker je wel het voortbestaan van de natuur in Nederland” aldus Ongerepte-Natuur.nl.

Zie ook: visie.

Het nog niet gerealiseerde natuursnelwegen-net (rode lijnen op de linker kaart), bestaande uit robuuste verbindingen, met stroken natuur van ongeveer één kilometer breed. Vergelijk dat eens met de rechter kaart van het autosnelwegennet dat een totale lengte heeft van bijna 2.400 kilometer