Noord-Holland

Noord-Holland

Op deze pagina vind je een overzicht van wildernisgebieden in de provincie Noord-Holland. Van de Kerf tot het Schinkelbos.
Bosreservaten in onderstaand overzicht zijn op dit handige kaartje te vinden.

De Kerf

0,3 km² | Staatsbosbeheer
Zeewater stroomt in en uit een duinvallei, in de duinen bij Schoorl

De Slufter, Texel

– km² | Staatsbosbeheer
Zeewater stroomt in en uit duinvallei, struingebied. Er zijn plannen om het periodiek (iedere vijf a zes jaar) rechttrekken van de kreek door het Hoogheemraadschap te beëindigen. Het zou het wildernis-karakter van dit gebied verder versterken.

Drieduin 1

0,2 km² | Staatsbosbeheer
Bosreservaat bij Schoorl, Korstmos-Dennenbos

Drieduin 2

0,2 km² | Staatsbosbeheer
Bosreservaat bij Schoorl, Kraaihei-Berkenbos

Drieduin 3

0,3 km² | Staatsbosbeheer
Bosreservaat bij Schoorl, Kraaihei-Dennenbos

Geuzenbos

0,7 km² | Gemeente Amsterdam
Struingebied ten westen van Amsterdam

Leyduin-Vinkenduin

0,5 km² | Landschap Noord-Holland
Bosreservaat nabij Heemstede. Droog Wintereiken-Beukenbos en Essen-Iepenbos

Mariëndal

0,5 km² | Landschap Noord-Holland
Struingebied bij Den Helder

Naardermeer-bufferzone

2,4 km² | Natuurmonumenten
Natuurontwikkeling in een nieuwe bufferzone rond het bestaande natuurgebied Naardermeer, ten westen van Naarden. Het gebied wordt begraasd door een kudde Galloways. De bufferzone bestaat nu nog uit 10 verschillende deelgebieden en de bedoeling is om deze deelgebieden aan elkaar te koppelen

Noorder IJplas

0,6 km² | Gemeente Amsterdam
Natuurontwikkeling boven het IJ ten westen van Amsterdam-Noord

Pilotenbos

0,1 km² | Gemeente Amsterdam
Het bosreservaat maakt onderdeel uit van het Amsterdamse Bos. Droog Essen-Iepenbos

Kraansvlak, natuurkern

3 km² | PWN
Sinds mei 2007 graast hier een kudde wisenten

Razende Bol

4 km² | Gemeente Texel
Dynamisch eiland in wording, ruige natuur. Om de rust te handhaven voor de hier levende dieren is het noordelijk deel van het eiland in de zomerperiode niet toegankelijk. Bekijk ook de Razende Bol trailer

Roodaam

0,4 km² | PWN
Bosreservaat bij Castricum, Duin-Eikenbos

Schinkelbos

0,5 km² | Gemeente Amsterdam
Een uitbreiding uit 1999 van het Amsterdamse Bos. Het natuurgebied wordt nauwelijks beheerd