Noordkromp

Noordkromp

In 2006 is bij IJsland een noordkromp opgevist die werd geschat op 405 a 410 jaar oud. Bij een nader onderzoek in 2013 bleek deze noordkromp 507 jaar oud. De noordkromp is daarmee het oudste levende dier dat ooit op de planeet aarde is gevonden! Helaas bereiken deze grote schelpdieren (tot 12 centimeter) tegenwoordig zelden meer deze leeftijd als gevolg van de schadelijke boomkorvisserij.