Wildernis op de Noordzee

Wildernis op de Noordzee

Onder het wateroppervlak van de Noordzee gaat een rijke onderwaternatuur schuil. Helaas is dat bij weinig mensen bekend omdat vlak voor de Tweede Wereldoorlog, opvallende soorten als dolfijnen, walvissen en haaien, sterk in aantal achteruit zijn gegaan. Gelukkig is er sprake van een licht herstel van de Noordzeenatuur. De bruinvis doet het weer goed en bijna ieder jaar worden er wel een paar bultrug walvissen gezien vanaf het strand. Op het vaste land zijn er honderden natuurreservaten maar op de Noordzee zijn er nog geen zeereservaten. Zeereservaten zijn beschermde natuurgebieden waar geen grondstoffen mogen worden gewonnen en waar dus ook niet mag worden gevist. Het was de bedoeling dat in 2015 de eerste vijf zeereservaten zouden worden ingesteld. Dat streven is niet gehaald. Het zou gaan om de Klaverbank, de Centrale Oestergronden, het Friese Front, de Doggersbank en de Kustzone. Lees hier meer over in het opiniestuk ‘Tuimelaar en vleet graag terug in de Noordzee’ (Trouw, 8 augustus 2014). In 2020 zijn er afspraken gemaakt om in 2022 een eerste zeereservaat in te stellen in een deel van het Natura 2000 gebied het Friese Front.
Voor een impressie van de rijkdom van de natuur in de Noordzee, bekijk eens de trailer van ‘De Wonderen van de Noordzee’. Op deze pagina kun je alvast de trailer zien.

Waddenzee

In de Waddenzee is in 2005 een gesloten gebied ingesteld dat circa 3% van de Waddenzee beslaat; het Referentiegebied in de Waddenzee. Het gebied is ingesteld om de ongestoorde ontwikkeling van de natuur in de Waddenzee te kunnen bestuderen. Hoewel het gebied vooral is ingesteld om wetenschappelijke redenen kan het beschouwd worden als een soort zeereservaat in de Waddenzee. De Waddenvereniging wil dat het gesloten gebied wordt vergroot tot 10% van de Waddenzee. Op termijn moet 30% van de Waddenzee worden gevrijwaard van visserij.

© Stefan Pasma, Ongerepte-Natuur.nl
De Noordzee

Meer weten over de Noordzee en Waddenzee?

Meer weten over de wilde natuur van de Noordzee? Kijk dan op bij de website van Ecomare of bekijk de website van Stichting De Noordzee

Stop de overbevissing

Help de bewoners van de zee; koop in de winkel alleen duurzaam gevangen vis met het MSC logo (o.a. van het Wereld Natuurfonds). De vissticks van Iglo zijn bijvoorbeeld OK.