Wildste natuurgebied van Nederland

Wildste natuurgebied van Nederland

PERSBERICHT

Utrecht, 20 juli 2011

Natuur-website Ongerepte-Natuur.nl heeft een top 5 opgesteld van de wildste natuurgebieden van Nederland. Op de eerste plaats staat het rivier-natuurgebied de Gelderse Poort bij Nijmegen. Er komen in de Gelderse Poort (nog) geen edelherten, wolven of bruine beren voor maar het natuurgebied geeft wel een goede indruk van hoe Nederlandse natuur er in optima forma uit ziet. De Gelderse Poort scoort behalve op natuurlijkheid ook goed op natuurrijkdom, omvang en toegankelijkheid voor bezoekers.

© Stefan Pasma, Ongerepte-Natuur.nl
Een groep oude wilgen op de oever van rivier de Waal in de Gelderse Poort

Nog geen twintig jaar geleden waren de uiterwaarden ten oosten van Nijmegen het domein van de landbouw. Op de voormalige weilanden en maïsakkers barst de natuur nu zowat uit haar voegen: er leven inmiddels tientallen bevers, honderden soorten bloemen en in de zomer stikt het er van de vlinders. De natuur is juist hier zo wild omdat oerkrachten van de wilde natuur zoals overstromingen en zandverstuivingen hier weer hun gang kunnen gaan. De meeste natuurgebieden in Nederland stromen niet onder water en de wind heeft er minder invloed; de natuur is daar dan ook minder dynamisch.

Langs de oevers van de rivier de Waal zijn er zelfs heuse rivierduinen opgestoven; een verschijnsel dat hier jarenlang niet meer had plaatsgevonden. Door het voortdurende samenspel van de natuurkrachten van wind en rivier ontstaat er variatie in het gebied: tussen hoog en laag, tussen nat en droog, tussen zand en klei, waardoor veel planten en diersoorten er een plekje kunnen vinden om te leven. De natuur zelf zet het natuurgebied voortdurend op zijn kop en dat is in feite het geheim achter het succes van de Gelderse Poort. De natuurkrachten die in de Gelderse Poort vrij spel hebben zijn dezelfde oerkrachten die op veel grotere schaal destijds de basis hebben gelegd van het stukje rivierdelta van Rijn en Maas dat wij nu “Nederland” noemen.

De website Ongerepte-Natuur.nl wil met deze top 5 bijdragen aan meer ruimte voor wilde natuur in Nederland. In de top van de vijf wildste natuurgebieden van Nederland staan, naast de Oostvaardersplassen en de Biesbosch, ook het duin- en kweldergebied de Boschplaat op Terschelling en het natuureiland Tiengemeten in de Zuid-Hollandse delta.

Hier een link met meer informatie over de top 5.