Kies wijzer voor Natuur

Kies wijzer voor Natuur

Natuurparagrafen in de verkiezingsprogramma’s – Tweede Kamer Verkiezingen 2023

Komende weken maken de partijen hun concept-verkiezingsprogramma’s bekend. Deze webpagina zal daarom een paar keer per maand worden bijgewerkt. Partijen die hun concept-verkiezingsprogramma 2023 nog niet gepubliceerd hebben staan in cursief

Laatste update: 24 september 2023

Dit is geen kieswijzer maar hier staat binnenkort wel een compleet overzicht met alle natuurparagrafen. Het overzicht bevat ook standpunten over natuur in de verkiezingsprogramma’s van de volgende partijen: BBB – BIJ1 – CDA – ChristenUnie – D66 – DENK – Forum voor Democratie – GroenLinks-PvdA – JA21 – Nieuw Sociaal Contract – Partij voor de Dieren – PVV – SGP – SP – Splinter – Volt – VVD – 50PLUS. Voor een overzicht van de de natuurparagrafen bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen van 2021, kijk hier.

BBB

De BBB heeft een natuurparagraaf ‘Natuur & Biodiversiteit’ (pagina 72-73) in haar concept-verkiezingsprogramma 2023 Van Vertrouwenscrisis naar Noaberstaat.

BIJ1

BIJ1 heeft in haar concept-verkiezingsprogramma 2023 een hoofdstuk over Klimaat opgenomen maar die bevat geen aparte natuurparagraaf. Een paar standpunten over natuur zijn te vinden in de paragraaf Natuur en Vervoer (hoofdstuk 4, pagina 15).

CDA

Het CDA heeft in haar concept-verkiezingsprogramma 2023 Recht doen. Een hoopvolle agenda voor heel Nederland voor het eerst een natuurparagraaf ‘Gezonde natuur’ (pagina 32) maar het is wel een hele magere natuurparagraaf.

ChristenUnie

De ChristenUnie heeft in haar concept-verkiezingsprogramma 2023 Nieuwe verbondenheid een uitgebreide natuurparagraaf ‘Eerherstel voor de natuur’ (pagina 77-79) opgenomen.

D66

D66 heeft in haar concept-verkiezingsprogramma 2023 Nieuwe energie voor Nederland, in het hoofdstuk Mooi Nederland, drie natuurparagrafen: ‘De natuur is van onschatbare waarde’, ‘Van het Groene Hart tot de hoge zandgronden’ en ‘De stem van de Waddenzee’ (pagina 156-159)

DENK

Forum voor Democratie

Forum voor Democratie heeft in haar concept-verkiezingsprogramma 2023 Het programma van hoop, optimisme en herstel een hoofdstuk over Klimaat, natuur en energie opgenomen maar die bevat geen aparte natuurparagraaf. Een aantal standpunten over natuur zijn te vinden in de paragraaf Dierenwelzijn en Natuurbeheer (pagina 86-87).

GroenLinks-PvdA

GroenLinks-PvdA heeft in haar concept-verkiezingsprogramma 2023 Samen voor een hoopvolle toekomst een stevige natuurparagraaf ‘Rijke natuur voor welzijn van mens en dier’ (pagina 45-46)

JA21

JA21 heeft in haar concept-verkiezingsprogramma 2023 een hoofdstuk Natuur en Landbouw (hoofdstuk 7, pagina 33 t/m 40) maar zonder natuurparagraaf. In dat hoofdstuk staan verder geen standpunten die leiden tot serieus herstel van de natuur.

Nieuw Sociaal Contract

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren heeft in haar ontwerpverkiezingsprogramma 2023 Een wereld te herwinnen wederom een stevige natuurparagraaf ‘Rechten voor de Natuur ‘ met subparagrafen ‘Laat de natuur niet stikken’, ‘Meer natuur’, ‘Meer bomen’ en ‘Bescherm de natuur van Caribisch Nederland’ (pagina 10 t/m 14).

PVV

De PVV heeft in haar concept-verkiezingsprogramma 2023 Nederlanders weer op 1 een hoofdstuk Boeren, visser en dieren (pagina 25-27) opgenomen maar daarin zijn geen standpunten opgenomen die leiden tot serieus natuurherstel.

SGP

SP

De SP heeft in haar concept-verkiezingsprogramma 2023 Nu de mensen, net als bij de vorige verkiezingen, geen natuurparagraaf. Een standpunt over natuur is te vinden op pagina 15.

Splinter

De partij Splinter heeft in haar concept-verkiezingsprogramma 2023 een hoofdstuk Natuur & Biodiversiteit opgenomen met vijf natuurparagrafen: ‘Groene steden’, ‘Natuureducatie’, ‘Natuurbescherming en natuurbeheer’, ‘Landschappen en bossen’ en ‘Natuur en recreatie’ (pagina 113-119).

Volt

Volt heeft in haar concept-verkiezingsprogramma 2023 Toekomst, nu. Een Europees verhaal van optimisme drie natuurparagrafen: ‘Bescherming van de natuur’, ‘De wolf in Nederland’ en ‘Over de grenzen heen’ (pagina 38 en 40 t/m 41).

VVD

Bij de vorige verkiezingen had de VVD nog een natuurparagraaf; ‘Natuur’ in haar verkiezingsprogramma 2021. In het concept-verkiezingsprogramma 2023 Ruimte geven. Grenzen stellen ontbreekt een natuurparagraaf. Standpunten over natuur zijn te vinden op de pagina’s: 51, 55 en 59 t/m 61.

50PLUS

50PLUS heeft in haar verkiezingsprogramma 2023 een hoofdstuk Klimaat, Natuur & Energie (pagina 4- 5) maar zonder natuurparagraaf. In dat hoofdstuk staan verder geen standpunten die leiden tot serieus herstel van de natuur