Kies wijzer voor Natuur – Tweede Kamer Verkiezingen 2023

Kies wijzer voor Natuur – Tweede Kamer Verkiezingen 2023

Natuurparagrafen in de verkiezingsprogramma’s

Bijgewerkt tot en met 13 november 2023

Hieronder vind je een compleet overzicht van alle natuurparagrafen in de verkiezingsprogramma’s 2023. Het overzicht bevat ook standpunten over natuur van partijen die geen aparte natuurparagraaf hebben. Voor een overzicht van de natuurparagrafen bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen van 2021, kijk hier.

Lees hieronder de natuurparagrafen van:

 • BBB: natuurparagraaf ‘Natuur & Biodiversiteit’ (pagina 72-73). Verkiezingsprogramma 2023 Van Vertrouwenscrisis naar Noaberstaat.
 • CDA: natuurparagraaf ‘Gezonde natuur’ (pagina 43). Verkiezingsprogramma 2023 Recht doen. Een hoopvolle agenda voor heel Nederland
 • ChristenUnie: natuurparagraaf ‘Eerherstel voor de natuur’ (pagina 77-79). Verkiezingsprogramma 2023 Nieuwe verbondenheid
 • D66: drie natuurparagrafen ‘De natuur is van onschatbare waarde’, ‘Van het Groene Hart tot de hoge zandgronden’ en ‘De stem van de Waddenzee’ (pagina 165-170). Verkiezingsprogramma 2023 Nieuwe energie voor Nederland
 • GroenLinks-PvdA: natuurparagraaf ‘Rijke natuur voor welzijn van mens en dier’ (pagina 50-51). Verkiezingsprogramma 2023 Samen voor een hoopvolle toekomst
 • NSC: natuurparagraaf ‘Beschermen natuur- en cultuurlandschap’ (pagina 53). Verkiezingsprogramma Tijd voor herstel
 • Partij voor de Dieren: natuurparagraaf ‘Rechten voor de Natuur’ met subparagrafen ‘Laat de natuur niet stikken’, ‘Meer natuur’, ‘Meer bomen’ en ‘Bescherm de natuur van Caribisch Nederland’ (pagina 19 t/m 22). Verkiezingsprogramma 2023 Een wereld te herwinnen
 • Volt: drie natuurparagrafen ‘Bescherming van de natuur’, ‘De wolf in Nederland’ en ‘Over de grenzen heen’ (pagina 43 en 46 t/m 47). Verkiezingsprogramma 2023 Toekomst, nu. Een Europees verhaal van optimisme

Lees hieronder de standpunten van partijen zonder natuurparagraaf:

 • BIJ1 heeft in haar concept-verkiezingsprogramma 2023 een hoofdstuk over Klimaat opgenomen maar die bevat geen aparte natuurparagraaf. Een paar standpunten over natuur zijn te vinden in de paragraaf Natuur en Vervoer (hoofdstuk 4, pagina 15).
 • DENK heeft in haar verkiezingsprogramma 2023 Nu is het moment een paragraaf Stikstof en landbouw (pagina 55) opgenomen met een paar standpunten rond natuur.
 • Forum voor Democratie heeft in haar concept-verkiezingsprogramma 2023 Het programma van hoop, optimisme en herstel een hoofdstuk over Klimaat, natuur en energie opgenomen maar die bevat geen aparte natuurparagraaf. Een aantal standpunten over natuur zijn te vinden in de paragraaf Dierenwelzijn en Natuurbeheer (pagina 86-87).
 • JA21 heeft in haar verkiezingsprogramma 2023 Nederland weer op de rit een hoofdstuk Natuur en Landbouw (hoofdstuk 7, pagina 30 t/m 34) met standpunten over de wolf en de natuurherstelwet maar zonder specifieke natuurparagraaf.
 • PVV heeft in haar verkiezingsprogramma 2023 Nederlanders weer op 1 een hoofdstuk Boeren, visser en dieren (pagina 25-27) opgenomen maar daarin zijn geen standpunten opgenomen die leiden tot serieus natuurherstel.
 • SP heeft in haar verkiezingsprogramma 2023 Nu de mensen, net als bij de vorige verkiezingen, geen natuurparagraaf. Een standpunt over natuur is te vinden op pagina 16.
 • VVD heeft in haar verkiezingsprogramma 2023 Ruimte geven. Grenzen stellen geen natuurparagraaf opgenomen. Standpunten over natuur zijn te vinden op de pagina’s: 55 en 59 t/m 61. Bij de vorige verkiezingen had de VVD nog een natuurparagraaf; ‘Natuur’ in haar verkiezingsprogramma 2021.
 • 50PLUS heeft in haar verkiezingsprogramma 2023 een hoofdstuk Klimaat, Natuur & Energie (pagina 4- 5) maar zonder natuurparagraaf. In dat hoofdstuk staan verder geen standpunten die leiden tot serieus herstel van de natuur