Ook zonder Oostvaarderplassen keert de wilde natuur terug in Nederland

Ook zonder Oostvaarderplassen keert de wilde natuur terug in Nederland

PERSBERICHT

Utrecht, 10 december 2018

Vanochtend is in de Oostvaardersplassen de jacht geopend op ruim 1800 herten. In dit bijna 60 vierkante kilometer grote natuurgebied mocht de natuur tot vanochtend vroeg bijna 40 jaar z’n eigen gang gaan; een stukje Nederlandse wildernis is niet meer. Vandaag is echter ook de dag dat Neerlands grootste website over wilde natuur, Ongerepte-Natuur.nl, haar vernieuwde site presenteert. Het credo van de site: “ontdek de ongerepte natuur van Nederland”.

De website laat namelijk zien dat er in ons land nog veel meer natuurgebieden zijn waar de natuur vrijwel z’n eigen gang mag gaan. Het gaat dan om natuurgebieden als de Gelderse Poort, de Biesbosch en de Boschplaat op Terschelling. Ook al lopen er daar geen herten rond, de natuur is er wel de baas. Het zijn natuurgebieden waar de mens al jaren niet of nauwelijks meer ingrijpt. En dat is best wel bijzonder in een land als Nederland waar vrijwel alle grond economisch wordt benut als boerenland, recreatieterrein of bedrijventerrein.

Ongerepte-Natuur.nl laat ook op haar website zien dat de zeer vruchtbare rivierdelta van Nederland veel potentie biedt voor nog veel meer nieuwe en spectaculaire wildernisnatuur. Zelfs wanneer we maar een paar procent van alle landbouwgrond in Nederland teruggeven aan de natuur, kan er al flinke winst worden geboekt voor de wilde natuur. Vooral wanneer we er in zullen slagen om de vaak kleine natuurgebieden met elkaar te verbinden tot één groot natuurgebied met behulp van ‘wildlife corridors’. Wilde dieren kunnen dan via zo’n corridor van het ene naar het andere natuurgebied trekken zonder schade te veroorzaken aan het boerenland. Op termijn zou er dan in ons land ook weer plek kunnen zijn voor grote en aansprekende dieren zoals de wisent, eland en de lynx. Diersoorten die van oorsprong in de Nederlandse wildernisnatuur thuishoren. Ook op de Noordzee, ons grootste natuurgebied, is er ondanks de windmolenparken en olieboorplatforms, ruimte voor 10 grote zeereservaten. Al in de jaren negentig zijn er vergevorderde plannen gemaakt voor beschermde natuurgebieden op zee maar het eerste geheel visserij-vrije zeereservaat op de Noordzee moet nog worden ingesteld. Wanneer de natuur van de Noordzee zich kan herstellen, is er straks weer een rijke Noordzee, met dieren als de blauwvintonijn, haringhaai -een nauwe verwant van de witte haai- en een drie meter lange roggensoort, de vleet.

De website laat zien dat die wilde natuur vaak ongekend snel terugkeert wanneer wij als mens een stapje op zij doen en natuurbeheerders hun handen in de zakken houden. Stefan Pasma, de oprichter van de website zegt daarover: “De wildernisnatuur van Nederland is als een slapende prins die alleen nog maar hoeft te worden wakker gekust”