Zeeland

Zeeland

Op deze pagina vind je een overzicht van wildernisgebieden in de provincie Zeeland. Van het schiereiland Goudplaat tot de Westerschelde.

Goudplaat

0,4 km² | Staatsbosbeheer
Stukje nieuwe wildernis met grote grazers op een zandplaat in het Veerse Meer

Hooge Platen

18 km² | Het Zeeuwse Landschap
Een natuurlijk slikken en platen gebied in de monding van de Westerschelde. Een grote zandplaat, de Bol, blijft bij hoogwater droog. Belangrijke vogelmagneet in de Westerschelde (zie ook Westerschelde)

Meeuwenduinen

– km² | Staatsbosbeheer
Dynamisch duingebied op Schouwen-Duiveland waar de natuur weer vrij spel heeft. In de periode 15 maart – 15 juli niet toegankelijk

Oranjezon, deels

2,5 km² | Het Zeeuwse Landschap
Voormalig waterwingebied waar nu natuurontwikkeling plaatsvindt. Ongeveer een derde van het gebied wordt begraasd door een kudde koniks

Slikken van de Heen

7,5 km² | Het Zeeuwse Landschap en Natuurmonumenten (oostelijk deel)
Voormalige zandplaten, slikken en schorren die zijn drooggevallen na de aanleg van de Philipsdam in 1987. In dit gebied zijn maar liefst twee icoonsoorten van de wilde natuur te bewonderen: de zeearend en de wisent

Het Verdronken Land van Saeftinghe

36 km² | Het Zeeuwse Landschap
Zeer uitgestrekte brakwater-wildernis met slikken en schorrenlandschap in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen

Westerschelde

– km² | Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Het Zeeuwse Landschap
Een van Europa’s meest natuurlijke, open riviermondingen met vogelrijke slikken, schorren en zandplaten (zie ook Hooge Platen). Vaargeul verdieping bedreigt het gebied